ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΚΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑΣ
 
Ειδικό προϊόν που καθαρίζει και συντηρεί την καμινάδα
του τζακιού για να μη βουλώνει.
Αδρανοποιεί την καπνιά, το κριεζώτο, το ρετσίνι και απομακρύνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.