• Τηλέφωνα:  2751066912 - Κατάστημα Μουσαμάδων Αθηνών: 2118008083

Όροι χρήσης ThomopoulosStore.com

Θωμόπουλος Μουσαμάδες Dalimond-mousamas μουσαμαδες  χονδρική

Εισαγωγή

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα αποσκοπεί στη διάθεση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η ελληνική επιχείρηση Γ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, η οποία εδρεύει στο Άργος. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thomopoulosstore.com. Οι χρήστες των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προχωρήσει στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η επιχείρηση Γ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη πιθανών τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη μιας συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων των χρηστών. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, απαιτείται το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου (ή οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο επιθυμεί ο χρήστης να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του), η ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και όσα στοιχεία αναφέρονται ως υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της παραγγελίας. Αν ο χρήστης επιλέξει τιμολόγιο θα ζητηθεί το όνομα της επιχείρησης, το ΑΦΜ και η διεύθυνση της έδρας της.

Οι πληροφορίες που ζητούνται είναι μόνο όσες χρειάζονται για συνεπή παράδοση των προϊόντων, ασφαλή πληρωμή και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες προτιμήσεις του κάθε χρήστη.

Tα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες δηλώνουν προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η επιχείρηση υπακούoντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των δεδομένων και χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το χρήστη. Η επιχείρηση με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που εμπιστεύονται οι χρήστες. Εξαιρετικά, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία του χρήστη από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν αυτό επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν οποτεδήποτε και εφόσον υπάρχει λόγος να μεταβάλλουν τα προσωπικά στοιχεία που έχουν γνωστοποιήσει ή και να περιορίσουν ή να ακυρώσουν τη χρήση κάποιων στοιχείων με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Επικοινωνία

  • Υποκατάστημα Αθηνών, Λεωφ. Αθηνών 385 ,  Αιγάλεω,  2118008083
  • Γ. Θωμοπούλου 2-4, Άργος, Αργολίδα    2751066912 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Παρακαλούμε την αποδοχή σας More details…